Pedagogiskt arbete

Du kan inrikta dig mot arbete med yngre barn på exempelvis förskola eller med lite äldre barn inom skolbarnsomsorgen.

Du lär dig att leda olika aktiviteter för barnen samt att vara med och planera verksamheten. Genom olika aktiviteter som att rita, måla, snickra, läsa och sjunga uppmuntrar du barnens skapande förmåga. Du får praktisera olika uppfattningar om hur  man ska leda och utveckla andra människor.

Exempel på yrken: Barnskötare, elevassistent.

Inriktningsämnen (300 p)

 
Barn, lärande och
växande
100 p
Pedagogiskt arbete 200 p

 

Programfördjupning (600 p)

 
Sociologi 100 p
Entreprenörskap 100 p
Skapande verksamhet 100 p
Estetisk kommunikation 100 p
Kost och hälsa
100 p
Specialpedagogik 1 100 p
Dokument