Socialt arbete

Du utbildar dig för att arbeta med människor som av olika anledningar behöver stöd i sin vardag.

Människor kan behöva hjälp och stöd för att leva ett fullständigt liv. Det kan handla om hjälp för att klara sitt boende, studier och arbete samt för att få en aktiv fritid med mera. Du får också kunskaper om vilka sociala rättigheter vi har.

Du arbetar med människor och du får  lära dig vad som gör att människor får problem och på vilket sätt de kan få hjälp och stöd. Här ingår att förstå hur vi människor formas av samhället, vår familj och omgivning.

 

Exempel på yrken: Personlig assistent, assistent inom boende och daglig verksamhet.

Inriktningsämnen (300 p)

 
Socialt arbete 200 p
Sociologi 100 p

 

Programfördjupning (600 p)

 
Barns lärande och
växande
100 p
 
Entreprenörskap 100 p
Kost och hälsa
100 p
Estetisk kommunikation 100 p
Skapande verksamhet 100 p
Specialpedagogik 1 100 p
Dokument