Svårt att läsa?

Talböcker

Om du har svårt att läsa på grund av dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter
har du rätt att låna talböcker.

Talböcker finns i Daisyformat och är en inläst bok för dig som har svårt att läsa.

Daisy kan du lyssna på i datorn eller i en mp3spelare.


Egen nedladdning

Du kan också få tillgång till en tjänst på Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM)
som heter Egen nedladdning.
Då kan du själv ladda ned böcker hemifrån, dygnet runt ifrån
Legimus, MTM:s digitala bibliotek.

Du behöver en egen inloggning och därför måste du kontakta

ditt bibliotek för att få veta hur man gör.

Du kan lyssna i en mp3-spelare, i datorn, i surfplattan

eller i mobiltelefonen.