Bergarbetarutbildning

Bergarbetarutbildning

För dig som...

… vill arbeta inom något av de många yrken som finns inom bygg- och anläggningsbranschen med inriktning mot berg och tunnel. Som bergarbetare borrar och spränger man inte bara i gruvor utan även vid anläggning av t ex vägar. Bergarbetare kan även arbeta under jord exempelvis vid tunnelbyggen. Att förbereda för husgrunder eller broar är andra möjliga uppdrag.

Du lär dig...

… till exempel borrning som vanligtvis sker maskinellt men handhållen borrning kan också förekomma vid mindre arbeten. Bergarbetarens utrustning är idag i stor utsträckning datastyrd.

I bergarbetarens arbetsuppgifter kan det även ingå att lasta bort berg och sten efter ett arbete. Att sköta underhållet av exempelvis borraggregat och andra maskiner kan också ingå i arbetsuppgifterna.

En bergsprängare är en bergarbetare som har sprängkort vilket innebär att bergarbetaren har behörighet att ladda och avlossa sprängladdningar.

Tänk på…

… att arbetet ofta kan vara bullrigt samt involvera kraftiga maskiner och att det därför är viktigt att bergarbetaren alltid följer instruktionerna för arbetsmiljö och säkerhet som finns på respektive arbetsplats. Under ett arbete kontrollerar och säkrar bergarbetaren berget. Bergarbetaren kan även arbeta med att förstärka berg. I arbetet kan det då ingå att täta sprickor med till exempelvis cement.

Arbetsplatsförlagt lärande…

… kommer att i första hand ske i anslutning till närområdet men det kan också bli aktuellt med APL i gruvor i Bergslagen (Dolomitgruvan i Sala, Lovisagruvan i Lindesberg, Zinkgruvan i Askersund, samt de gruvor som står i beredskap för förnyad igångsättning som t ex Dannemoragruvan och Grängesbergsgruvan m fl). Många tunnelbyggen  pågår i Stockholmsområdet vilka också kan bli aktuella som APL.

Efter gymnasieskolan…

Inom branschen finns företag av alla storlekar. Bergarbetarens arbete är omväxlande och man byter ofta arbetsplats. Det är vanligt att arbetet utförs i arbetslag och man måste vara beredd att samarbeta med många olika yrkesgrupper. Arbetet kan också innebära att man arbetar periodvis utanför hemorten.Det finns också möjligheter att söka arbete utomlands. Som bergarbetare kan man vara anställd på olika berg- bygg- och anläggningsföretag. Vissa företag är specialiserade på enbart bergborrning eller bergsprängning.

För mer information, kontakta studie- och yrkesvägledare

tel 0225-346 06.

Hälsokrav gruvan

Specifika hälsokrav gäller inför
APL (arbetsplatsförlagt lärande)
i gruva.

Mer information finns via www.av.se och författningstext AFS 2005:6.

Hälsoundersökning/läkarbedöm-
ning sker i åk 2 via företagshälso-vården "Hela Hälsan i Hedemora".

Inför APL kontrolleras blodtryck, kolesterol, blodsocker, BMI, hörsel, syn, spirometri (lungfunktion), lungröntgen, drogtest, rökning och bedömning av tjänstbarhetsintyg.

Om Du redan inför gymnasievalet eller vid utbildningens start, vet att Du har eller har haft hälsoproblem som kan påverka bedömningen av de tester som utförs, kontakta vården, elevhälsan eller skolans studie- och yrkesvägledare för vidare vägledning.


Dokument