Husbyggnad

Inack.jpg

För dig som...

… vill arbeta inom något av de många yrken som finns inom byggbranschen. Det finns alltid behov av snickare, målare och hus-byggnadskunniga yrkesmän och -kvinnor. Du får följa och delta i hela byggprocessen, från ritning till färdiga byggnader.

Du lär dig...

… till exempel bygga husstommar, isolera, klä husfasader och innerväggar samt dörr-, fönster- och inredningssnickeri. Du lär dig också hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt.


Tänk på…

… att arbetet ibland kan vara tungt och fysiskt påfrestande. Det kan även vara bullrigt och det är därför viktigt att använda hörselskydd.

Arbetsplatsförlagt lärande…

… äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor. Det är ett viktigt inslag i utbildningen. APL ger dig kunskaper, erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Efter gymnasieskolan…

Inom branschen finns företag av alla storlekar. Det är vanligt att arbetet utförs i arbetslag och man måste vara beredd att samarbeta med många olika yrkesgrupper. Arbetet kan också innebära att man arbetar periodvis utanför hemorten. 

För mer information, kontakta
Birgitta Grahn, studie- och yrkesvägledare, tel 0225-342 74.

www.mkgymnasiet.se


Ännu ej faställdaDokument