Ekonomi

Du får fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva företag.

 

Du lär dig...

  • olika företagsformer, hur man gör kalkyler, bokför och gör bokslut. Här ingår även grunderna i inköp och försäljning, marknadsföring och reklam samt en orientering om de lagar och regler som gäller inom det ekonomiska området.
  • se vägen från idé till att starta ett företag. Hur värderar man en affärsidé och hur gör man upp en affärsplan?
  • att använda datorprogram som finns för textbehandling, databashantering och redovisning. Vidare lär du dig att skriva affärsbrev, göra ekonomiska kalkyler, lägga upp register, sköta bokföring och att göra broschyrer, foldrar och annat informationsmaterial.

Kunskaperna tillämpar du ofta i olika grupparbeten. Det kan gälla att utforma marknadsföringen för en produkt, göra företagspresentationer eller öppna en affär.

Inriktningsval Ekonomi (300 p)

Entreprenörskap och 
företagande
100 p
Företagsekonomi 2         100 p
Matematik 3b 100 p

 

Programfördjupning
Ekonomi (300 p)

 
Marknadsföring 100 p
Redovisning 2 100 p
Internationell ekonomi 100 p
Dokument