Andra aktiviteter

  Utöver lektionerna på schemat är eleverna i varje klass skyldiga att delta i aktiviteter som anordnas av skolan på håltimmar och dylikt. Samma regler som för övriga lektioner gäller i fråga om närvaro, om ej annat meddelas.


Dessa aktiviteter kan utgöras av t ex:

* olika former av studie- och yrkesvägledning

* bok- och bibliotekskunskap

* ämnesövergripande program

* samlevnadsundervisning

* information om närings- och samhällsliv

* kulturaktiviteter

* freds- och internationella frågor

* frågor om miljö

* konferenser inom skolan som förutsätter närvaro av elever

* klassråd/programråd

* schemalagda skrivningar

 

Bespisningspersonal

Kostchef Petra Andersson, tel: 341 93

Produktionsansvarig Margareta Axelsson, tel: 342 71

Skollunch serveras dagligen kl 11.00-13.00 för samtliga gymnasieskolans elever, i gymnasieskolans matsal.

YTTERKLÄDER (ÄVEN MÖS­SOR) ­LÄMNAS I CENTRALKAPPRUMMET ELLER HÄNGS UPP I KORRIDOREN UTANFÖR MATSALEN.

Elever betalar själva sina skollun­cher fr.o.m. andra kalenderhalv­året det år den studerande fyller 20 år. Lunchkuponger köps i skolans cafetéria.

Dokument