Beställ betygskopia

Gör så här om du behöver en betygskopia:

Skicka ett mail till expeditionen med följande uppgifter:

Namn, personnummer, adress och telefonnummer.

Observera: Du kanske har bytt namn efter gymnasietiden, så det är viktigt för oss att du uppger det namn som står på betyget.

Det kan underlätta för oss om du även berättar vilket år du tog studenten och vilket program du gick.

Dokument