Busskort

logo.png

Busskort (länskort) utdelas till elever, om skolvägen är 6 km eller längre (t.o.m. vårterminen det år man fyller 20 år), genom klassföreståndarens/handledarens försorg. Läsårskortet gäller för obegränsat resande alla dagar utom under jul- och sommarlov.

Stulet eller borttappat busskort ersätts ej av skolan.

Nytt busskort kan köpas på expeditionen till en kostnad av 300 kr.

Dokument