Datorer

 

Vi erbjuder dig som elev att låna en bärbar dator under din studietid på skolan.
Datorn är avsedd att vara ditt arbetsredskap i skolarbetet, och efter skoltid. Före utlämnandet av dator måste du och/eller din vårdnadshavare ha tagit del av och undertecknat/godkänt detta avtal. 

Avtalet delas ut till dig vid första mötet med din mentor.


OBS!
Logga alltid in med ditt personliga ID (som delas ut i början av åk 1)

Dokument