Elevdemokrati/-medverkan

Bild1.jpg

Elevskyddsombud

För varje klass skall finnas ett elevskyddsombud. För varje program skall det finnas elevskyddsombud. Bland dessa utses två elev-huvudskyddsombud; en från Vasaanläggningen och en från Bachmanska anläggningen.

 

Klassråd/Programråd/Gymnasieråd

Varje klass utgör tillsammans med klassföreståndaren ett klassråd, som beslutar i viktiga frågor som rör klassen. I programrådet ingår representanter för alla klasser på respektive program. Där beslutas i programgemensamma frågor. Varje programråd har en representant i skolans gymnasieråd, där man beslutar om frågor som rör hela skolan. Elevrepresentanter i alla råd utses en gång per år.

Dokument