Förvaringsregler för innehavare av elevskåp

Elevskåpet är skolans egendom, som eleven får låna under sin skoltid. Eleven ser till att skåpet hålls rent och snyggt. Om eleven får sitt skåp nedklottrat (utvändigt) och inte själv klarar av att ta bort detta skall en anmälan till vaktmästaren göras omgående. För skåp som ej är rengjorda vid vårterminens slut kommer en avgift att tas ut. Skåpen delas ut via exp. Eventuellt byte av elevskåp sker också genom expeditionen. Alla skåp som inte har en registrerad innehavare kommer regelbundet att tömmas. Elevskåpen är endast avsedda för förvaring av elevens skolmateriel. Värdeföremål bör ej förvaras i elevskåpen. Någon försäkring som täcker stulna saker ur skåpen har inte skolan. Skolan förbehåller sig rätten att gå in i elevens skåp vid misstanke om att skåpet används på ett otillåtet sätt. Detta gäller om man exempelvis misstänker att det förvaras droger, stöldgods eller vapen i skåpet. (JO 1978-03-20, 1987-12-16).

Dokument