Elevinformation

Elevinflytande

Skolan arbetar ständigt med att förstärka elevinflytandet genom att engagera eleverna i elevråds- och elevskyddsombudsarbetet. Skolans internationella profil, till exempel systerskolan i Tanzania, och miljöprofilen förstärks i hög grad av elevföreningarnas arbete.

 

Inackorderings- och resebidrag

Om du är berättigad till bidrag: Ansök snarast när du påbörjar utbildningen. Det görs inga retroaktiva utbetalningar. Kontant bidrag beviljas efter ansökan från elevens målsman. Myndig elev kan underteckna ansökan själv. Sänd ansökan till:

Martin Koch-gymnasiet
Box 201
776 28 Hedemora

Se postitlapp till höger.

   

Olycksfallsförsäkring

Från och med 1 januari 2014 har kommunen ett nytt försäkringsavtal avseende olycksfall för barn och skolelever. Det nya avtalet är tecknat med försäkringsbolaget Folksam. 

Olycksfallsförsäkringen gäller, liksom tidigare, hela dygnet alltså även olycksfall som inträffar på fritiden. Se höger sida -Folksam-.

Synpunkter

Har du synpunkter eller eventuellt klagomål ska dessa framföras till skolledningen. Deras kontaktuppgifter hittar du under Kontakter i den övre listen.