Handel och service

Du får fördjupade kunskaper om arbete inom detaljhandel (butiker), företagsförsäljning och telefonförsäljning.

Du fördjupar dina kunskaper i marknadsföring av varor och tjänster, mer erfarenhet att göra informations- och reklammaterial. Här ingår att kunna exponera (visa upp) en vara på ett säljande sätt och att planera säljkampanjer och marknadsundersökningar.

Du får utveckla din förmåga som säljare. Det gäller att lyssna till kundens behov och anpassa sig till situationen. Du lär dig också inköpsarbete i olika typer at företag.

Du får mer kunskap om internethandel, hur man till exempel startar och underhåller en nätbutik.

Exempel på yrken: Butikssäljare, kommunikatör, marknadsförare, inköpare, logistiker, speditör, varumottagare, ledare i butik, näthandlare.Dokument