Henrik Åberg, en av Sveriges bästa lärare

Henrik Åberg tar emot pris av Gunnel Engwall

Preses Gunnel Engwall gav utmärkelsen till läraren Henrik Åberg
under ceremonin i Riddarhuset.
Foto: Mikael Röhr

 

Vitterhetsakademiens logotypI samband med Kungliga Vitterhetsakademiens årshögtid i Riddar-hussalen i Stockholm i fredags delades en rad fina utmärkelser ut.

Priset för berömvärd lärargärning inom skolväsendet var i år inriktat mot ämnesområdena samhällsvetenskap, ekonomi och geografi. Tre lärare belönades och en av dem som premierades var Henrik Åberg från Hedemora. Han fick priset för att han med idéer, kunskaper och humor får sina elever att bli delaktiga i undervisningen i ekonomiska ämnen och geografi.