Skolledning och administration

 

 • Stefan Grybb , Bildningschef
  E-post
  Tel: 0225-341 78
 • Eva Winarve-Westerholm , vik bitr bildningschef
  E-post
  Tel: 0225-342 04
 • Christer Öjdeby , rektor
  E-post
  Tel: 0225-347 01
 • Karin Alm , Bitr rektor
  E-post
  Tel: 342 82
 • Liv-Turid Hjemstad , Ekonom
  E-post
  Tel: 0225-340 54
 • Yvonne Bäcklin , Rektorsassistent
  E-post
  Tel: 0225-342 65
  bild
 • Lena-Marie Ericsson , Rektorsassistent
  E-post
  Tel: 0225-342 64
  bild