Kontakter

Under rubrikerna till vänster hittar du namn, bild och andra kontaktuppgifter

till ledning, lärare, administrativ personal, studie- och yrkesvägledare, kurator,

skolsköterska och vaktmästare.

För att undvika spam är @ utbytt mot (a) i e-postadressen.


När du klickar på en länk till en e-postadress måste du alltså
korrigera den i ditt e-postprogram genom att byta ut (a) mot @.