Byte/ändring av studier mm

OM DU...

  • ska byta program eller inriktning.
  • ska skrivas in -eller ut, eller begära permission.
  • vill ändra på studiernas omfattning, det vill säga anhålla om utökad studiekurs eller behöver lägga ner en kurs.

Då ska du använda blanketten "Byte av studier"

Dokument