Naturvetenskap

Du får en naturvetenskaplig grundutbildning som ger dig många möjligheter till fortsatta studier.

Kursen BIOLOGI 2 handlar om hur virus och celler är uppbyggda och fungerar. Du läser humanfysiologi, om hur organsystem i kroppen samverkar och regleras. Kursen handlar också om molekylärbiologi och genteknik.

I kursen KEMI 2 fördjupar du dina kunskaper inom organsik kemi och biokemi. Biokemi handlar om de reaktioner som sker i våra celler, både cellernas energiförsörjning samt deras förökning, där DNA spelar en stor roll. Kursen innehåller också analytisk kemi, där man bestämmer hur mycket av vissa ämnen ett prov innehåller.

Kurserna biologi 2 och kemi 2 krävs båda för att få behörighet till läkar-, veterinär- och optikerutbildningarna.

Kursen FYSIK 2 behandlar områdena mekanik, elektromagnetism och universums utveckling och struktur. Mätteknik ingår eftersom det är en viktig kunskap då man gör experiment och undersökningar.

Du läser också kursen MATEMATIK 4 som ger behörighet till matematikintensiva utbildningar inom högskolan som till exempel utbildningarna till civilingenjör.Dokument