Barn- och fritidsprogrammet BF

Vi jobbar ofta i grupp och har många uteaktiviteter. Vi samarbetar med elever och lärare i kommunens skolor samt personal och brukare inom LSS. Dessutom gör vi ett antal studiebesök.
   

För dig som...

vill arbeta med att lära och utveckla andra människor. Du kan t ex arbeta inom

- fritidsverksamhet för alla åldrar

- barn- och skolbarnsomsorg

- i en förening som behöver ledare

- på fritidsgårdar

- med människor som har en funktionsnedsättning eller andra handikapp och kan behöva hjälp för att leva ett aktivt liv.

 

Du lär dig...

hur vi människor utvecklas. Du får kunskaper om hur vi lär oss saker. Ute i arbetslivet planerar och leder du aktiviteter för både barn och vuxna. Här ingår även att vara ett stöd för människor med funktionsnedsättning.

För att klara allt detta får du under utbildningen utveckla dina ledaregenskaper.

Många av dessa arbeten kräver fortsatta studier. Du får även grunden för fortsatta studier till andra yrken där kunskaper om människan är av stort värde, t ex polis, lärare eller andra sociala och pedagogiska yrken.

 

Tänk på!
Du ska vara en förebild för andra människor.

Du får grundläggande behörighet till yrkeshögskolor där det finns utbildningar inom de pedagogiska och sociala områdena.

Om du vill fortsätta studera på högskolan måste du vara beredd att läsa fler kurser i ämnen som svenska, engelska och matematik.

Dokument

Arbetsplatsförlagt lärande

Minst 15 veckor  av utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du får vanligtvis göra APL under flera olika perioder.

Läs mer om

LÄRLINGSUTBILDNING

MERITPOÄNG

BRANSCHRÅD