Bygg- och anläggningsprogrammet BA

Eleverna vid den riksrekryterande gymnasieutbildningen med inriktning Bergarbete kommer att bedriva APL i anslutning till Hedemora med omnejd. Vi kommer att samarbeta med flera företag bl a New Boliden, Garpenberg som bereder ca 5–6 platser.

För dig som...

  • vill arbeta inom något av de många yrken som finns inom bygg- och anläggningsbranschen. Du kan t ex utbilda dig till bergarbetare, golvläggare, träarbetare, takmontör mm

Du lär dig...

till exempel hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt. Du lär dig om branschens olika yrken och dess arbetsprocesser.

I yrkesteorin kommer du att läsa ritningar och lära dig  egenskaper hos olika material. ALLA ämnen är viktiga! Har du inte godkänt betyg från alla kurser som ingår i programmet, även i kärnämnena, blir det problem att få arbete med lärlingsavtal efter utbildningen.

Du måste kunna arbeta självständigt och vara händig, inte vara rädd för obekväma arbetsförhållanden.

Tänk på!

Alla yrken kräver att du kan läsa och förstå instruktioner och ritningar, göra beräkningar och tolka mätresultat.

Räkna med att arbeta ute även under vintern liksom i regnväder.

Om du har problem med rygg, knän eller allergier bör du prata med skolhälsovården.
Under utbildningen får du lära dig arbeta så att du undviker yrkesskador.

Efter gymnasieskolan

Inom branschen finns företag av alla storlekar. Många arbetare bor och arbetar borta under veckorna och reser bara hem till helgerna. Det finns också möjligheter att söka arbete utomlands.

Du måste efter gymnasieskolan göra en lärlingstid som omfattar 2.000-4.000 timmar (2-3 år). Under tiden är du anställd med lön enligt ett lärlingsavtal. Det är först när du gjort din tid som lärling som du är färdigutbildad och får fullt betalt.
OBS! Du som läser inriktningen anläggningsfordon behöver inte göra en lärlingstid.

Fortsatta studier
Du blir behörig att söka yrkeshögskolan. Där finns yrkesutbildningar inom olika områden som innehåller både teori och praktik.

Om du vill fortsätta studera på högskolan måste du läsa fler kurser i ämnen som svenska, engelska . Du kan även behöva komplettera med kurser i fysik, kemi och matematik om du vill söka en teknisk utbildning, t ex en ingenjörsutbildning.

Dokument

Arbetsplatsförlagt lärande

Minst 15 veckor  av utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du får vanligtvis göra APL under flera olika perioder.