Handels- och administrationsprogrammet HA


 

Vi jobbar ofta i grupp och med olika ämnesövergripande projekt. Vi gör studie- och mässbesök. Vi deltar i och tar hand om besökare vid aktiviteter som skolan anordnar, till  exempel Öppet Hus och Högskoledagen. Inom UF samar-
betar vi med Ekonomiska programmet.

För dig som...

  • vill arbeta med till exempel inköp, försäljning, marknadsföring, adminstration, ekonomi, löner och bokföring.

Du kan arbeta som försäljare i butik, på ett företags försäljnings- eller ekonomiavdelning, med webbpublicering, i en reception, ett konferenscenter med mera.

Goda kunskaper om handel och ekonomi är dessutom till nytta i många andra arbeten.

 

Du lär dig...

försäljningsteknik, service och administration. Här ingår att känna till hur företag och förvaltningar är uppbyggda och fungerar. Du ska få kunskap om vad det innebär att starta och driva ett företag - UF.

Du får lära dig att använda all den nya teknik som idag finns inom försäljning, exempelvis datoriserade kassaapparater, olika ekonomi- och adminstrativa program och annan informationsteknik.

Du ska bli duktig att i tal och skrift kunna sammanfatta information eller tala om vad du tycker - kommunicera på ett bra sätt. Du ska kunna de vanliga datorprogrammen för kommunikation, text- och bildbehandling,registerhantering, kalkylering, layout informationssökning och sociala medier.

 

Tänk på!
Du bör vara utåtriktad. Det krävs att du har lätt för att få kontakt med andra och att du kan lösa problem.

Datorerna har förändrat arbetsuppgifterna. Många av de enkla uppgifterna har försvunnit, de har blivit mer kvalificerade och kräver därför personal med god utbildning.


Efter gymnasieskolan

Du blir behörig till yrkeshögskolan.

Högskolan har också ett stort antal utbildningar inom området. För att bli behörig till högskolan måste du läsa fler kurser i svenska och engelska. Många utbildningar inom de ekonomiska eller administrativa områdena kräver dessutom att du läst fler kurser i matematik.

Det förekommer också att företag själva utbildar sin personal, så kallad internutbildning. Det är vanligt på till exempel banker och försäkringsbolag.

Dokument

Arbetsplatsförlagt lärande

Minst 15 veckor  av utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du får vanligtvis göra APL under flera olika perioder.