Industritekniska programmet IN

IP_svarv.jpg

Du har möjlighet att på godkända svetsprover få diplom som internationell svetsare (IW), då utbildningen följer IIW:s riktlinjer (Internationel Institute of Welding).
Interna och externa beställningsarbeten förekommer.

För dig som...

  • vill arbeta med modern teknik som datorer och avancerade styrsystem, varvat med uppgifter som ställer höga krav på hantverksskicklighet. Datorer finns på alla industrier. De flesta anställda måste kunna göra enklare programmeringar och använda till exempel koordinatsystem eller andra beräkningsgrunder för att kunna ställa in sina maskiner.

 

Du lär dig...

att arbeta med tillverkning, produktionsstyrning, kvalitetssäkring, svetsning, underhåll och reparationer. Du kan till exempel arbeta med metaller, trä, textilier och kemikalier, inom mikroteknik eller med distribution och lagerhållning.

Ett företag kan ha anställda inom hundra olika yrken medan andra bara har några få. För att det ska bli något resultat i en industrianläggning krävs personal som tillverkar, monterar eller reparerar maskiner.

Det är viktigt att du får kunskap om hela tillverkningsprocessen - från idé till produktion till återvinning. Din breda kunskap gör att du behärskar flera arbetsuppgifter och ger dig större möjligheter att få ett arbete.

Du förväntas kunna samarbeta med andra och tillsammans får ni ta ett stort ansvar för arbetet. Du ska också förstå vikten av att följa regler och arbeta på ett sätt som är både säkert och uppfyller krav på kvalitet.

 

Tänk på!

Du får många möjligheter eftersom programmet innehåller många olika utbildningar som leder till vitt skilda arbetsuppgifter. Högteknologi och hantverksskicklighet värdesätts på lika villkor på många industrier.

Idag sker en snabb teknisk utveckling. Ska den svenska industrin hänga med i utvecklingen behövs det kunniga anställda som är beredda på att vidareutbilda sig och arbeta med nya uppgifter. Den tiden är förbi när en industriarbetare snabbt lärde sig en arbetsuppgift och sedan kunde räkna med att stå vid sin maskin år ut och år in.

Du bör inte ha allergiproblem. Att exempelvis vara nickelallergiker och arbeta inom verkstadsindustrin är olämpligt. Misstänker du att det finns risk för allergi ska du kontakta skolhälsovården.

 

Efter gymnasieskolan

Du kan söka arbete hos ett industriföretag.

Det finns idag vidareutbildningar inom många av de yrkesområden som finns på Industriprogrammet. Du kan till exempel söka utbildningar inom yrkeshögskolan mot trä och möbel, verkstadsteknik och skrädderi.

Det finns också ganska stora möjligheter att få utbildning genom företagen.

Om du vill fortsätta studera på högskolan måste du läsa fler kurser i ämnen som svenska och engelska. Du kan även behöva komplettera med kurser i fysik, kemi och matematik.

 

Dokument

Arbetsplatsförlagt lärande

Minst 15 veckor  av utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du får vanligtvis göra APL under flera olika perioder.

Läs mer om

LÄRLINGSUTBILDNING

MERITPOÄNG

BRANSCHRÅD