Naturvetenskapsprogrammet NA

2-110923.JPG

Skolan har ett eget CSI-lab. Vi samarbetar med företag i bland annat miljöfrågor och deltar till och från i olika EU-
projekt.
Du får låna en grafritande räknare under utbildningen

Elever på jakt efter havets läckerheter
Martin Koch kan bli först i Hedemora med vindkraft

 

För dig som....

  • vill ha en bred högskoleförberedande utbildning. Det finns ingen annan utbildning som ger så många möjligheter till fortsatta studier. Utbildningen är särskilt lämplig för dig som vill läsa vidare inom de naturvetenskapliga eller tekniska områdena på högskolan. Du får dessutom behörighet till att söka de flesta andra utbildningarna på högskolan.

 

Du lär dig...

Du lär dig främst matematik, fysik, kemi och biologi, men läser även kurser i många andra ämnen. Det finns även en inriktning där du får kombinera kunskaperna inom naturvetenskap med kunskaper inom geografi och samhällskunskap.

Matematik är ett viktigt ämne. Du lär dig analysera problem som du sedan löser steg för steg. Här ingår att kunna dokumentera de olika stegen i lösningen av problemet. Det handlar inte om att lära sig utantill utan att i grunden förstå vad du gör. Du ska öva upp din analytiska (problemlösande) förmåga.

I fysik 1 läser du rörelse, energi och värme, ljus och elektricitet samt materians uppbyggnad av mindre beståndsdelar.

I kemi 1 får du till exemel lära dig olika ämnens uppbyggnad, egenskaper och reaktioner. Undervisningen ger kunskaper om hur man använder kemi i vardsgsliv och industri men också för fortsatta studier inom området.

Kursen biologi 1 lär dig de vetenskapliga teorierna om livets uppkomst och mångfald, ett ekosystems uppbyggnad och funktion och arvets och miljöns betydelse för individens egenskaper.

Undervisningen är inte bara teoretisk utan även praktisk. Du gör många laborationer och undersökningar.

Du läser också språk och samhällsvetenskapliga ämnen. De övriga ämnena ger dig en bred allmänbildning som du både har nytta av i ditt privatliv och i dina framtida arbeten och studier.

Tänk på!
Studietakten är hög så räkna därför med att använda mycket tid till läxor och hemarbeten.

Efter gymnasieskolan

Du får breda kunskaper som är till nytta vad du än väljer att göra i livet. Utbildningen är särskilt lämplig för dig som vill läsa vidare inom de naturvetenskapliga eller tekniska områdena  på högskolan.

Du kan även söka utbildningar vid yrkeshögskolan inom exempelvis ekonomi, media och turism.