Teknikprogrammet TE

Vi använder CAD-teknik för att skapa digitala 3D-modeller och designar prototyper som tas fram i en CNC-fräs. Vi samarbetar med flera olika företag.                                                             

För dig som...

 • vill ha en högskoleförberedande utbildning
 • vill ha en modern flexibel grundutbildning för kommande ngenjörsstudier eller motsvarande
 • vill jobba med produktutveckling och design
 • vill jobba med medieteknisk utveckling
 • vill ha ett modernt och varierat arbetssätt där du utvecklas tillsammans med dina klasskamrater
 • vill arbeta med kunniga lärare som inspirerar och ger stöd och hjälp

 

Du lär dig...

 • arbeta med problemlösning och vara kreativ
 • använda datorn som arbetsredskap
 • arbeta i projektform med dina klasskamrater
 • grunderna i matematik, fysik och kemi
 • ta ansvar för dina egna studier

 

Tänk på!

 • du kan välja att läsa ett modernt språk
 • att matematik inom teknikområdet är ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang

 

Efter gymnasieskolan

Teknikprogrammet förbereder dig för fortsatta högskolestudier där du kan läsa till arkitekt, civilingenjör, designer eller högskoleingenjör till exempel.
Andra exempel är att arbeta som nätverkstekniker, med support för program/mjukvara, med produktinformation och med underhåll och service av teknisk utrustning.