Bauska

Bauska_flagga.jpg

Lärarprojekt i NordPlus 2013-2014.

 

Skolutbyten med Bauska

MK-gymnasiet i Hedemora har sedan 2001 haft kontakt med Bauska Secondary School No. 1 i Bauska, Lettland. Utbytet har hittills handlat om synen på turism (Handelsprogrammet), estetiska utbildningar (Estetprogrammet), gymnasiesär. samt arbete med barn inom BF-programmet där även viss biståndsverksamhet har förekommit. Inget av dessa utbyten har skett genom organiserad projektverksamhet utan har tillkommit med hjälp av individuella initiativ. De nämnda programmen ovan har också arbetat mot andra organisationer än gymnasieskolan Bauska No. 1.

Den lettiska skolan har uttryckt önskemål om ett samarbete gällande den naturvetenskapliga ämnessfären. Idén är utmärkt, inte minst mot bakgrund av att svensk skola behöver få inspiration och nytändning för att utveckla ämnesområdet. Våra egna elever har bevisligen tappat mark vad gäller kunskaper jämfört med elever från andra länder. Den svenska gymnasieskolan behöver i stort behålla eller öka det internationella samarbetet, inte minst österut för att balansera de starka intrycken från väst. För att inte halka efter i vår snabba värld är kontakterna med omvärlden viktigare än någonsin tidigare.

Att erbjuda möjligheten till pedagogisk diskussion kollegor emellan är viktigt. Även om inte undervisningen alltid är lagd på exakt samma nivå är ofta problemen med inlärning likartade. Sättet att göra något åt dem är däremot ofta något olika i olika länder vilket leder till nya idéer om pedagogiska lösningar.

Skolorna har nu enats om att söka projektpengar till ett större pedagogiskt utvecklingsarbete inom det naturvetenskapliga området. Vi ämnar dela med oss av de bäst utvecklade arbetsmomenten inom matematik – fysik och biologi – kemi från respektive skola för att sedan direkt omsätta de nyvunna kunskaperna i skolornas ordinarie verksamhet.

Inom ämnesområdena matematik/fysik har lärarna vid förberedande besök bestämt att jobba med arbetsområdena: Vektorer , nytt moment i matematik 1c GY 2011 och färdiga övningar i Smartboard, där skolan i Bauska har intressant utvecklad teknik. I Hedemora kommer övningar med grafritande räknare att genomföras samt arbete med att utveckla laborationer inom flera ämnesområden bland annat inom fysikområdet magnetism.
För ämnena biologi/kemi har en överenskommelse träffats om kunskapsområdena genetik och miljölära. Tanken är att bland annat genomföra fältstudier i nationalparken Kemeri i Lettland och Gullmarsfjorden i Bohuslän
Martin Koch-gymnasiet har väl utvecklade laborationer inom DNA-teknik och genteknik samt ett gott miljösamarbete med Bolidens gruvverksamhet i Garpenberg.

 

Syfte

-  att genom kontakter med vår vänskola i Bauska, Lettland utveckla såväl ämneskunskaper, pedagogiskt kunnande samt vänskap mellan de naturvetenskapliga institutionerna vid respektive skola.

- prova på att undervisa på engelska i en främmande miljö.

 

Utfall

Tyvärr underkändes vår ansökan om projektmedel från Svenska institutet 2012, detta på grund av ett missförstånd gällande tidpunkterna för genomförandet. Istället har en framställan lagts till NordPlus, en annan möjlighet att få projektpengar, i februari 2013.

Efter att ovanstående text skrevs har vår ansökan i NordPlus beviljats och skolorna har fått medel att genomföra fyra utbyten, varje utbyte med längden en vecka, under läsåret 2013/2014.
Varje utbyte motsvarar 6 personer. Projektet är ett rent lärarprojekt för pedagogisk utveckling.