Beteendevetenskap

Du får kunskaper om människors utveckling och hur vi lär oss att anpassa oss och samspela med andra människor. Här ingår att förstå olika typer av organisationer och ledarskap.

Du ska förstå hur vi människor handlar både som individer och som deltagare i grupper, organisationer och samhällen. Inriktningen ger dig även kunskaper om kommunikation mellan människor. Du ska förstå vikten av ledarskap och ha kunskap om grupprocesser och konflikthantering. En viktig del är att du ska få tilltro till din egen ledarskapsförmåga.

Du läser en andra kurs i psykologi. Ämnet psykologi vill utveckla dina kunskaper och förståelse om mänskliga relationer i vardagsliv och i yrkesliv. Du ska bli mer öppen i mötet med andra kulturer och inte vara rädd för det som är främmande. Här ingår att förstå hur kultur, medier och livsstilar påverkar mänskliga beteenden, känslor och tankar.

Ämnet sociologi handlar om hur vi människor i grunden är gruppvarelser, hur gruppers åsikter och attityder styr vårt handlande.

Kursen i samhällskunskap ger dig kunskap om det nutida samhällets politiska utveckling. Du får granska begrepp som globalisering, nationalism, transnationalitt, etnicitet, religion och genus (kön). Vad betyder det när det gäller makt och ekonomiska villkor?

Inriktningsval (450 p)

 
Ledarskap och
organisation
100 p
 
Kommunikation 100 p
Psykologi 2 50 p
Samhällskunskap 2 100 p
Sociologi 100 p

 

Programfördjupning (300 p)

 
Historia 2 100 p
Religionskunskap 2 50 p
Humanistisk och
samhällsvetenskaplig
specialisering
100 p

 
Samhällskunskap 3 100 p
Dokument