Historik

Sedan 1986 har vi en systerskola i Tanzania:

Tweyambe Secondary School i Bukoba district, Kagera region, på Viktoriasjöns västra sida, några mil från gränsen till Uganda. Skolan är högt belägen i ett mycket vackert landskap. Privat gymnasieskola med ca 570 elever,för närvarande flera flickor än pojkar. Den första kontakten mellan Tweyambe och Martin Koch-gymnasiet förmedlades av den, i december 2000 avlidne, hedemoraprästen Göran Granberg som då arbetade som missionär i Bukoba. Tweyambe Secondary School drivs av TIDESO (Tweyambe Ishozi/Ishunju/Gera Development Society), en organisation som verkar för social, ekonomisk och kulturell utveckling av Ishozi, Ishunju och Gera wards. Området har ca 40 000 invånare och ligger i en av landets fattigaste delar, där dödligheten i malaria och aids är mycket stor och där få elever har haft möjligheter att studera vidare efter grundskolan. Här finns vare sig rinnande vatten eller elektricitet. Postgång närmast till Bukoba, 25 km bort. Ingen telefon, ingen teve; dåligt med transporter. Levebröd: egen odling i shamban. Kontant inkomstkälla: kaffe (Africafe). TIDESO har en gren i Hedemora med över 200 medlemmar .

 

Projektet har omfattat bland annat:

 • byggnation: klassrum, elevhem för flickor resp. pojkar, lärarbostäder, bibliotek, administrationslokaler, förråd, toaletter m m
 • utrustning och läromedel
  utbildning av inhemska lärare
 • resor för elever och lärare i båda riktningarna
 • två lärare och en rektor från Hedemora som volontärer (Forum Syd)
  på Tweyambe 1995 - 1998
 • stöd till föräldralösa elever
 • stöd till TIDESO:s kvinnoorganisation JUMAWATI (Jumuiya ya Maendeleo ya Wanawake wa TIDESO) bl a för anskaffning av regnvattenbehållare och bränslesnåla lerspisar
 • stöd till JUVITI (Jumuiya ya Vijana wa TIDESO), ungdomsorganisationen som startades i november 1997.
 • en lärare/lärarutbildare i engelska (Forum Syd) under ett år, 1999.
 • en lärare/lärarutbildare i fysik (Forum Syd) under två och ett halvt år, 1999 - 2002.
 • en läkarstuderande från Hedemora som under drygt ett år, 2001 -2002, haft en ungdomspraktikanttjänst och i samarbete med en grupp Tweyambe-elever informerat grundskoleelever och ungdomar om HIV och AIDS. Det goda ryktet om gruppens verksamhet har medfört att den fått tillfälle att framföra sitt budskap på många andra platser i Tanzania.

Positiva effekter som projektet medfört (några exempel):

Som ett resultat av att projektet har pågått så länge och varit så framgångsrikt och att det många gånger uppmärksammats i regionalpress och regionalradio har vetskapen om det ständigt pågående kulturutbytet och det ideella biståndsarbete som bedrivs av lärare, elever och övrig personal på Martin Koch-gymnasiet blivit spridd i Hedemora med stor omnejd. Här nedan några exempel på positiva sidoeffekter:

 • 1994 startades en gren av TIDESO i Hedemora med nu över 200 medlemmar.Genom den sprids information och engagemang till människor utanför skolans värld.
 • Kontakter mellan grundskolor i Ishozi - Ishunju - Gera. och grundskoleklasser i Hedemora och Säter samt ett dagis upprätthålls.
 • Elever och andra personer åker på egen bekostnad till Tweyambe och jobbar med olika uppgifter på Tweyambe utan ersättning.
 • Kyrkor inom TIDESO:s verksamhet område i Tanzania har fått fin kontakt med kyrkor i Hedemora.
 • Under åren har knutits väldigt många kontakter mellan privatpersoner i Sverige och Tanzania genom brevväxling.
 • Kunskap om tanzanska produkter sprids i Sverige; växande intresse för import av exempelvis kaffe och hantverksprodukter.
 • En hedemoraelev som besökt Tweyambe startade på eget initiativ julkortsförsäljning: "Din julklapp - en lerspis i Tanzania" och fick stort gensvar bland kunder i Hedemora med omnejd.
  Privatpersoner åtar sig att betala kostnader för fattiga elevers utbildning i grundkolor och på Tweyambe Secondary School men också för elever på högskolor och universitet i andra delar av Tanzania
 • Kyrkans Ungdom i Hedemora står för alla utgifter för en flicka på Tweyambe, som helt saknar anhöriga. Hedemora församlings och Vasakyrkans scoutkår samlar in pengar till förmån för en begåvad grundskoleflickas skolgång - hennes föräldrar har mycket knappa ekonomiska resurser.
 • Många människor skänker pengar till TIDESO i samband med dop, födelsedagar, begravningar och andra tilldragelser i livet.
 • Många ger ekonomiskt stöd till byggnation av regnvattentankar och energisnåla spisar i byarna runt Tweyambe eller för att underlätta för familjer att anskaffa kaffeplantor som ger ökad avkastning.
 • Saker skänks - allt ifrån köttkvarnar och trampsymaskiner till minisågverk.
 • Någonstans i mellansverige tillverkar och skänker en äldre kvinna tomtar, julänglar och andra saker som sedan utbjudes till försäljning på loppmarknader och julbasarer - inkomsterna går oavkortat till projektet.
 • "TIDESO-kaffe" - en gång i veckan står någon av lärarna på Martin Koch för tilltugget till kaffet/teet; ger varje gång en nettoinkomst till projektet på cirka 500 kronor.

Vi kan berätta om mycket arbete och mycken möda, oro och undran, men också om fantastiska upplevelser och inblickar i en tillvaro, som utan detta projekt skulle ha varit förborgad för oss. Vi kan berätta om elever och andra, som efter den första resan längtar tillbaka och också återvänder. Under hösten 1997 fanns tre före detta Martin Koch-elever på Tweyambe som gäster och frivilliga "assistenter" och en av dem återvände ytterligare en gång för att arbeta under våren 1998. En lärare/volontär arbetar på Tweyambe tre månader per år 1999, 2000 och 2001. Hösten 2000 åkte en läkarstuderande, före detta Martin Koch-elev, till Tweyambe på en ettårig praktikanttjänst. Under sommaren och hösten 2001 planerar ytterligare tre f.d. elever en arbetsvistelse på Tweyambe innan de senare kommer att fortsätta med högskolestudier i Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument