Design och produktutveckling

Du får kunskaper i datorstyrd design och konstruktion.

Du lär dig att arbeta och lösa designproblem med skisser och enkla modeller. Du ska självständigt kunna välja material och arbetssätt.

Kursen i konstruktion ger dig grunden för tekniskt konstruktionsarbete. Du ska kunna använda matematiska modeller och kombinera experimentlusta och praktisk problemlösning.

CAD (Computer aided design) innebär att man använder datateknik för att rita, konstruera och designa olika produkter.

Inom programfördjupningarna kan du fördjupa dig inom CAD, design, konstruktion med mera.


Dokument